Program for Dansk-Israelsk Selskab for Fyn 2016 - 2017

2016

 Klokken

Hvad der sker 

mandag 5. sept.

19.30 – 21:30

dans

onsdag 7. sept.

19.00 – 22:00

ungdomsskolelærer
Linda Herzberg
Fortæller om Ugandajøderne med billedfremvisning
 

mandag 10. okt.

19.30 – 21:30

dans

torsdag 27. okt.

19.00 – 22:00

foredrag:
Journalist og forfatter

Hans Henrik Fafner 
fortæller om bosætterne på Vestbredden
 

Mandag 31. okt.

19.30 – 21:30

dans

Onsdag 9. nov.

19.00 – 22:00

Foredrag:
Dr.phil., videnskabshistorisk forfatter

Carl Henrik Koch
 
fortæller om filosoffen Baruch Spinoza

 

Den jødisk-hollandske filosof og religionskritiker Baruch Espinoza, hvis aner var sefardiske jøder, som var flygtet fra Portugal, hører til blandt den vesteuropæiske kulturs største filosoffer. Især hans religionskritik har inden for de sidste 25-30 år fået fornyet interesse, fordi han gennem den har været med til at præge den oplysningstid, der mere end noget andet har bidraget til forskellen imellem de vestlige og den muslimske verden. I foredraget vil hovedtrækkene i Spinozas liv, hans tænkning og hans indflydelse blive skitseret.


 

Mandag 28. nov.

19.30 – 21:30

dans

Mandag 5. dec.

19.00 – 22:00

Chanukkah:
Elias Tetens Lund

fortæller om jødisk historie i hellenistisk tid
 

2017

 

 

Mandag 9. jan.

19.30 – 21:30

dans

Onsdag 18. jan.

19.00 – 22:00

Foredrag:
Næstformand i
Dansk Zionistforbund    
Jonatan Sousa
fortæller om ændrede vilkår for jøder  i Europa, og hvad zionisme i dag betyder for jøders orientering hen mod Israel.
 

Mandag 6. febr.

19.30 – 21:30

Dans

Onsdag 15. febr.

19.00 – 22:00

Generalforsamling og evt.

Mandag 6. marts

19.30 – 21:30

dans

Onsdag 15. marts

19.00 – 22:00

Foredrag:
Ulla Westlund

Kan en fredelig dansk fysioterapeut lære palæstinensere på Vestbredden noget om traumer?

Udpluk af mine oplevelser og indtryk fra 3 rejser til Palæstina i 2016.

 

Ulla Westlund er selvstændig fysioterapeut og har i mere end 7 år beskæftiget sig med traumeterapi. I 2016 tilbragte hun sammenlagt 6 uger i Palæstina, hvor hun introducerede en særlig metode til at lindre stress og traumer. Et konkret resultat af hendes rejser blev, at 40 lokale borgere nu er uddannet til at bruge denne metode i deres lokalsamfund.

Mandag 3. april

19.30 – 21:30

dans

Onsdag 5. april

19.00 – 22:00

Sederfortællingen
Elias Tetens Lund
fortæller om jødisk mentalitetshistorie
med eksempler fra Haggada’en
 

 

Mandag 1. maj

19.30 – 21:30

Dans

Onsdag 10. maj

19.00 – 22:00

Foredrag:
Biskop over Fyns Stift

Tine Lindhardt
fortæller om Kvindeskikkelser i Bibelen.