Keren Kayemet LeIsrael - Den jødiske nationalfond / Israels Nationalfond

Adresse: KKL, Lille Kongensgade 20, 1074 København K
telefon  : 33911991
giro        : 202 9707
e-post   : kkldanmark@post.tele.dk

kontoret er åbent Mandag-Torsdag kl 10.30-14.00
lukket i ugerne 27-31

plantning af træer: 4 træer 300 kr