Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Haecuba
 

  Mens Kafkas mand fra landet undgår den heroiske lidelse og død ved at trække tiden ud, pegede maleren Jens Adolf Jerichau  på den heroiske udgang med billedet Haecuba, blot et par år efter at Kafka havde offentliggjort sin fortælling Foran Loven.
    Billedet viser et råt tildannet perspektivisk rum med et voldsomt skrånende gulv og to porte der åbner ud mod det tomme rum. Der er tre personer: en hugsiddende, en dansende rød kvinde og en blå person, der er på vej ud i det tomme rum.
   Jerichau malede ud fra et oldgræsk motiv, fra Iliaden. Den trojanske krigerhelt, Hector, blev dræbt af Akilleus foran Troja. Hans lig blev skændet, men frikøbt, og moderen Haecuba begræder hans død.
    Maleriet Haecuba afspejler kunstneres angst og dødsdrift. Men han forholdt sig i sit valg af motiv til den europæiske heroiske tradition med tråde tilbage til Homer. Jerichau gav det en drejning. Han fokuserede på begrædelsen mere end på beslutningen om at gå i krig eller selve heltedøden, ja, men han forholdt sig symbolsk til de dominerende kønsidealer, der fik mænd til at melde sig som soldater i 1.verdenskrig. Måske reflekterede Kafka her over sin outsiderposition i den østrig-ungarske multinationale stat.

Billede: Jens Adolf Jerichau: Haecuba (1916)