Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Satire over maskulinitet

Kafka satiriserer over mandsidealerne i Processen:
Mandsidealer:
Josef K karakteriseres som pligtopfyldende, med gode sprogkundskaber, bruger ordbogen flittigt. (s. 218) Den italienske forretningsmand  - uforståelig dialekt  - det parafumerede overskæg skjuler læbernes bevægelse og umuliggør mundaflæsning. - løftede arme og løse håndled  -  manglende evne til at vurdere grænsen for Josef K.s intimsfære - ikke ordholdende (s. 215 - 218)
Kirkens personale:
Kirketjenerne sniger sig rundt, man bemærker dem ikke (s. 219) Kirketjener i hængende, folderig frakke, med snustobakdåse i venstre hånd, ilsom halten, en barnagtig gamling, hans forstand rækker kun lige til kirketjeneste, giver meningsløse tegn med hænderne (s. 221)
Kirkens enterieure:
Kapellet: En stor pansret ridder sidestilles med Kristi gravlæggelse (s. 220)
Prædikestol- beregnet til at plage prædikanten - en middelhøj mand måtte bøje sig frem. (s. 222
Om forventninger til opførsel i kirkerummet:
Ved mødet mellem Josef K og præsten (fængselskapellanen) : Josef K. slog korsets tegn og bukkede for præsten - men han tænkte, at han skyndsomst skulle fjerne sig, hvis han ikke gjorde det nu.. måtte han blive så længe prædikenen varede. Her er konflikt mellem natur og optugtelse. Det er et ydre religiøst tegn at slå kors for sig, og det er forkert brug af tegnet i mødet med præsten. Det er ydre hensyn til præsten som person at blive "hængende", og det er ikke særligt heltemodigt at beregne en flugtmulighed.(s. 222- 223)