Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Angst - ingen hjælp til at forstå - ingen stræben

Manden, der havde ventet hele livet for at komme ind til Loven, havde forspildt sin chance. Af angst og usikkerhed turde han ikke tage kampen op med de endnu ukendte dørvogtere.

Det er den første forhindring: dørvogteren med den spidse næse og det lange tynde tartarskæg, som er undskyldningen for ham til ikke at gøre noget, men det bliver angsten, der lammer ham.

For at holde modet oppe prøver han at narre sig selv til at tro, at han virkelig gør noget for at komme ind til loven.. Loven bliver et fjernt og uopnåeligt gode. Den indtager ikke en attraktiv skikkelse i hans bevidsthed.