Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

 Aron Ha Kodesh
 
Stikord til en idé:

Der sidder [Manden fra Landet] i dagevis, i årevis. Han gør mange forsøg på at blive lukket ind og trætter dørvogteren med sine bønner. 

I brev til Faderen beskylder Kafka faderen for det udvendige i dennes udøvelse af religionen

Det er et tabu for ham at søge aktivt efter en afslutning på sit forehavende.

I synagogen symboliseret ved Aron ha Kodesh, Arken eller torahskabet med dets dobbelte låger.

Jens Adolf Jerichau: Haecuba (1916) Aron Hakodesh (design EOTL)