Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Kritik af behaviorismen

Behaviorisme er en retning inden for psykologien. Begrebet er afledt af ordet behaviour, adfærd,  opførsel eller handlemåde. Behaviorismen har stor betydning for udforskningen af, hvordan mennesket skal bringes til at fungere i sammenhæng med samfundsskabte forhold.

litteratur:

Emmanuel Lévinas: Totalitet og uendelighed (da. 1996)
Villy Sørensen:
Uden mål - og med (essays)1973