Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Theresienstadt og bedraget

Historien om, hvordan "Die jüdische Siedlungsgebiet" i Theresienstadt blev benyttet som "potemkinkulisse, et gigantisk og minutiøst iscenesat bedrag med det formål at mane alle de "umlaufende Greuemeldungen" om Endlösung i jorden" 

Fredag d. 23. juni 1944 - 20 år efter Kafkas død - var sat som dato for bedraget, da en dansk delegation skulle besøge Theresienstadt.

(Hans Sode-Madsen: Reddet fra Hitlers Helvede. Danmark og de hvide busser 1941-1945 s.145 - 167)