Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Hvad kan kunst fremkalde ?

En allegorisk fortælling af Kafka kan opleves mangetydigt. Den er i familie med billedkunst.  Den kan røre og oprøre, irritere og vække nysgerrighed. Men lad den få tid til at virke. Modellen her, "cirklen" giver ikke svarene, men stiller spørgsmålene.

Modellen kan opdeles i en højreside og en venstreside:

Til venstre findes de muligheder, der giver støtte til magt og indflydelse, der stiller en sag højere end det enkelte individ, men som samtidig vil hævde det eksisterendes forret. Til højre findes de udtryk der går i retning af skepsis, tvivl, satire, humor og individets ret til at unddrage sig magten.
Kan et billede gøre ønskedrømme nærværende og på samme tid møde alvor med humor? 

Modellen kan også opdeles i en øverste  og en nederste halvdel:
 
hverve tjene

bekræfte

anklage møde med humor

Den øverste del kredser om at erkende virkeligheden lige fra det blot at bekræfte og efterligne den til at anerkende. at der er en virkelighed som du må bøje dig for, eller en virkelighed som du må forsøge at imødegå og kritisere.
 
drømme stå inde for idealer gådefuldhed angribe
idealer
spørge om mening

Den nederste del handler om at forholde sig til og fortolke virkeligheden sådan at du former den efter fantasien eller lader dine værdier og forestillinger få større vægt end den ydre verden.