Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

  Europa og jøderne

Uffe Østergaard: Europa. Identitet og identitetspolitik Kap 12, s. 212

".....selvindlysende at jødedommen må betragtes som en konstituerende del af den europæiske civilisation. Jøderne var indenfor samtidig med at de var tilstrækkeligt uden for til at kunne repræsentere en “andethed” der regelmæssigt er blevet forfulgt og udryddet. Men som der alligevel var så meget brug i forskellige funktioner at jøderne altid kom igen."

"(...) Jøderne var uomgængelige for såvel den dogmatiske bogstavtro kristendom som islam. Begge religioners hellige bøger forbød nemlig meget tydeligt enhver form for renter som “åger”, samtidig med at det stod klart for enhver at økonomiske systemer baseret på kapital ikke kunne fungere uden renter. Løsningen blev at låne til og af hinanden. Det var nemlig ikke forbudt at låne ud eller betale renter til vantro.
Således kunne alle være glade, mens jøderne opererede i en niche, der ganske vist til tider nedkaldte befolkningens eller kongernes vrede over dem, som dengang da jøderne blev udvist fra England i 1200-tallet. Men så fandt de husly andre steder. Først den moderne nationalstat nedkaldte den totale fysiske tilintetgørelse over denne gruppe, der ellers havde levet, om ikke udmærket, så dog levet i den europæiske kulturkreds og ud over vitale funktioner som bankvirksomhed tilført den enorme videnskabelige og kunstneriske tilskud. Omfanget af dette “tilskud” bliver først helt klart når man f.eks. står ved hovedindgangen til Wiens universitet og læser række efter række af navne på intellektuelle som blev fordrevet til USA (enkelte via Tyrkiet, hvor de arbejdede på universitetet i Istanbul) eller udryddet. Denne kolossale åreladning forklarer meget af energien i USA i dette århundrede fra atombomben over den
modernistiske kunst til filmindustrien i Hollywood."