Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

At fortolke verden

Determinisme -  og de usynlige strukturer
Tese: "Der eksisterer en struktur der styrer virkeligheden"
Strukturen  er til stede uafhængigt
af mennesket.
Den jernhårde økonomi , klasserne, masserne
Den er usynlig og ubønhørlig. markedsmekanisme
Kunstneren er  nødt til at tage hensyn til den og erkende den.   "du skal være din tid"
Tvivl om viljens frihed. afvisning af etikken
Kunstneren kan ikke angribe eller ændre strukturen ved hjælp af fornuften. ismerne giver frihed til den der ikke kender sin identitet
Konsekvenser og handlemuligheder
At acceptere vilkårene Naturalisme
Æstetik - afsøgning af mønstre Jugendstil / art nouveau
Brug af  underbevidstheden
som forklaringsspejl. 
Surrealisme
Maskering og sløring af egen identitet  - dyrkelse af fart og dynamik Futurisme 
Reportage,  journalistik Indignation, muckraking
Politisk kamp om social retfærdighed politiske ideologier
Eksistentiel spørgen Kafka
Den store undren uden bagtanke og
uden forventning om nytte
Det sublime