Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Med hvilken  hensigt fortæller Kafka i parabelform ?

skitse: denne side kan opdeles i flere under arbejdet, men nu er sporene lagt ud.
Stiller Kafka  spørgsmål om kvalitet, ægthed hos manden fra landet ?
Stiller han de samme spørgsmål om ægthed hos dørvogteren ?
Måske danner han billeder af ven og  fjende, men er han ude at generalisere?
Inddeler Kafka  verden i modsætninger -  modsatte civilisationer?
Navngiver Kafka  egenskaber ?
Bruger han  begreber som sandhed, håbløshed ?
Skabe han forestillinger om fælles værdier ?
Forsøger Kafka at skabe orden og system ?
Inddeler han i klasser ?  

Skriver han en lignelse? vil han påtvinge læseren en problemstilling?