Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Hermann Kafkas foragt for sønnens interesser

Manden fra Landet er overfor dørvogteren som Franz Kafka var over for sin fader, Hermann. Sønnen ønskede anerkendelse, han ofrede sig, men vandt aldrig faderes forståelse. Kafka betragtede faderens forhold til traditionen som syntetisk og udvendig. Franz Kafkas begejstring for den lille yiddishe teatertrup fra Galicien var endnu et bevis for ham, af faderen foragtede den jødiske tradition. Franz Kafka har i et langt brev til faderen forsøgt et opgør med ham.
Emnet er indgående behandlet i Birte Kont: Skyldidentiteten hos Franz Kafka.