Kafka: Foran Loven - hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund


Hypertekst som værksted.

          Arbejdet med stoffet underlægges nogle "dogmeregler":
 1. Dette sted er mit værksted. Her ligger færdige og ufærdige tekster, notater og
  ideer i form af stikord. Jeg samler tekster af Kafka, som jeg kommenterer, og jeg sammenbinder kommentarerne i et ikke-lineært forløb.
 2. En tekstside skal kunne læses uden at jeg bliver nødt til at "scrolle".
 3. Teksten skal kunne læses selvstændigt - være "selvforklarende
 4. Teksten skal være åben for forbindelser til andre tekster, så
  at den kan give lyst til at  stille spørgsmål
 5. Hyperlinks placeres i fodnoter - bør undgås i brødteksten, så
  denne er let at læse uden afbrydelser
 6. Læseren skal have lyst til at læse videre. Enhver læsning vil foregå ad uforudseelige baner. En bog har nummererede sider og læsningen vil i mange tilfælde ske fremadskridende - læseren kan dog vælge at pluklæse og hoppe frem og tilbage i teksten. Her i hyperteksterne vil læsningen altid foregå "ikke-lineært"
 7. Forfatteren skal kunne gå ind i teksterne på planlagte måder. Derfor er det nødvendigt at opbygge nogle forfatterværktøjer: Tematisk index og Alfabetisk index. Jeg har også måttet generere et index for sider med billeder.
 8. Det tematiske index skal rumme hyperlinks til samtlige sider i hyperteksten.
  Men det er også muligt her at skrive "kapiteloverskrifter" og uddybende tekster, der giver mulighed for nye ideer og associationer til udvikling af stoffet.
  Et eksempel: [temaoverskrift] 
        Tema VI.  At komme overens med fremmedheden
                       [uddybende tekst]    
   at blive borger og fremmed i det moderne samfund
 9. Litteraturliste udbygges under arbejdet.