Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Intellektuelt

I kraft af sit intellekt kan han beskrive og forholde sig til bygningen som noget der er historisk og æstetisk.

"Tillært viden" er noget intellektuelt, som er mistænkeligt i "folkets" opfattelse. I kraft af sit intellekt forsøger Josef K. at  beskrive og forholde sig til bygningen som noget  historisk og æstetisk. Men da domkirken henligger i et uigennemtrængeligt mørke, lader Kafka  ham gøre sig tryglende efter omsorg fra den gejstelige.

associationer:

Skelnen mellem at forklare og at forstå
Kunsthistorikeren Erwin Panofsky
Borgerlig offentlighed
Ernst Bloch -
håbets princip