Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Jiddish teater - et løfte om udfrielse

Kafka var stærkt optaget af det jiddishe teater, som de fleste af hans venner og de tone angivende i det jødiske samfund i Prag vurderede som primitivt. Herman Kafka var hovedrystende overfor sønnens interesse for en jiddish kultur.

Jiddish var det østjødiske sprog, som  de tysktalende lagde afstand til. Det var sammenflettet med en omfattende litteratur og teaterverden. Jiddish var også folkesproget, som de religiøse vækkelser i jødedommen (chasidismen) var folkereligionen.

Kafka sørgede for at den jødiske teatergruppe fra Galicien kunne optræde i Prag i 1911. Samme år skrev han den korte fortælling "Foran Loven"

R.B.Kitaj  blev inspireret til maleriet Cecil Court. London W.C.2  fra bedsteforældrenes fortællinger om det jiddishe teater og fra læsningen af Franz Kafkas dagbøger.

Kafkas roman Amerika afsluttes med kapitlet Teateret  i Oklahoma. Historien kan læses som et modstykke til Foran Loven