Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Kehilla

Kehilla er de jødiske lokalsamfund i dets helhed med alle dets institutioner: menighed, rabbinat og  bystyre fra oldtiden frem til oplysningstidens nyorientering og det 19. århundredes reformbevægelser
Litteratur:
Jacob Katz: Tradition and Crisis.
                    Jewish Society at the End of the Middle Ages (1961)

bogen omhandler tiden  o. 1500 - 1780.
Katz beskriver kehilla-samfundets opbygning og gradvise
opløsning hen i tiden omkring oplysningstiden.