Kafka: Foran Loven - hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund


Var konvertering mulig ?

    Kafka stiller er spørgsmålstegn ved, om det overhovedet var muligt for jøder at konvertere - altså at ophøre med at være anset for jøde. Jeg vil ikke udnævne Kafka til profet; men inden for de nærmeste tiår efter Processens offentliggørelse kom nazisterne til magten i Tyskland, og de blev med deres ekstreme nationalisme efterlignet af nationalister i flere andre europæiske lande.
    De ledende nazister argumenterede for en strengt biologisk racelære: Man indførte begreber som heljøde, halvjøde, kvartjøde osv. Ifølge denne tankegang kunne en jøde altså ikke ophøre med at være jøde, selv hvis personen valgte at frasige sig religionen jødedom og overgå til kristendommen.
    I Processen, Niende kapitel, er der tekststykker, der peger i retning af en stillingtagen fra Kafka til om konvertering overhovedet var mulig. Hvis det er en rigtig opfattelse betyder det så, at Kafka var pessimistisk hvad angår denne måde at løse "jødespørgsmålet" på. Kafka lærte sig hebraisk og var i en periode tiltrukket af zionismen - Theodor Herzl's idé om at skabe "den nye jødiske mand" og en jødisk stat.