Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund


Krav om ubetinget moralsk selvstændighed - frihed for magten

    Levinas formulerer et krav om ubetinget moralsk selvstændighed også over for politiske magtmonopoler og krav om ikke at bøje sig for nogen anden moralsk eller politisk magt.
Hans erfaringer bygger på den voldsomme totalitære politiske udvikling i tiden mellem de to verdenskrige i de europæiske lande. Nazismen og kommunismen. 
Her over for ønsker han at forsvare jødedommen som en moralsk basis imod totalitære tankegange og politiske systemer.
    Ville Kafka kunne forbinde noget fra sine egne erfaringer med dette?  Forholdet til faderen er hans kilde til kundskab om magten, hans interesse er opgøret med det patriarkalske system. Elias Canetti siger:
Som forfatter har Kafka ekspertise i magt. "Skønt han frygter magt under enhver form, skønt det virkelige mål for hans liv er at fjerne sig fra magten i hvilken form den så end dukker op, afslører han den, identificerer den, giver den navn og skaber figurer af den i hvert et tilfælde, hvor andre ville acceptere den som noget ganske almindeligt" (p. 67)

    Ville hans evt. svar kunne forstås politisk? Umiddelbart tror jeg, at hans svar ville falde på et andet plan: det, der handler om den personlige integritet.