Kafka: Foran Loven - hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund


Den vise og den uvidende - lægmand og lærd

Der har i århundreder været strid om den lærde elite i jødedommen.  Maimonides gav i en kommentar til Mishnah en forklaring på det sociale hierarki - det er bestemt ved formålet, at ingen enkelt person kan lære alle de håndværk, der er nødvendige for at få et samfund til at fungere - derfor er det vigtigt med en lærd elite. Men hvis alle og enhver søgte visdom og filosofi ville verden blive undermineret, og alle levende væsener ville forsvinde fra jordens overflade En anden årsag er, at vise mennesker er meget sjældne, og det var således lige siden skabelsen. (Jewish Pol.Trad 2003, p. 135-139)

Dette syn på eliten blev undermineret og modsagt - ikke mindst af chasiderne, der gjorde oprør mod eliten. Udelukkelsen af lægmanden var et led i kampen om magten. Hvem ville være et godt parti  ved ægteskab - og hvem bør man lukke ind i sit hus?

Franz Kafka var underlagt et stort pres fra faderen, der mente, at det var nedværdigende at omgåes den  yiddishtalende østjødiske teatertrup, som Kafka var så optaget af. Den, der går i seng med hunde, står op med lopper, sagde han.