Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Reading Kafka Improves Learning

According to research by psychologists at UC Santa Barbara and the University of British Columbia, exposure to the surrealism in, say, Kafka's "The Country Doctor" or Lynch's "Blue Velvet" enhances the cognitive mechanisms that oversee implicit learning functions. The researchers' findings appear in an article published in the September issue of the journal Psychological Science. "The idea is that when you're exposed to a meaning threat –– something that fundamentally does not make sense –– your brain is going to respond by looking for some other kind of structure within your environment," said Travis Proulx. (...) "And, it turns out, that structure can be completely unrelated to the meaning threat."

ABSTRACT—In the current studies, we tested the prediction that learning of novel patterns of association would be enhanced in response to unrelated meaning threats. This prediction derives from the meaning-maintenance model, which hypothesizes that meaning-maintenance efforts may recruit patterns of association unrelated to the original meaning threat. Compared with participants in control conditions, participants exposed to either of two unrelated meaning threats (i.e., reading an absurd short story by Franz Kafka or arguing against one's own self-unity) demonstrated both a heightened motivation to perceive the presence of patterns within letter strings and enhanced learning of a novel pattern actually embedded within letter strings (artificial-grammar learning task). These results suggest that the cognitive mechanisms responsible for implicitly learning patterns are enhanced by the presence of a meaning threat.   Steven J. Heine & Travis Proulx

»Tanken er, at når du bliver eksponeret for noget, som truer det, du forventer fra miljøet, noget som overhovedet ikke er logisk, vil din hjernen kompensere ved at søge efter andre strukturer i dette miljø.« sagde Travis Proulx, post-doc forsker ved ‘Self and intergroup relations lab' ved University of California, Santa Barbara.  De canadiske forskere fik en gruppe frivillige til at læse et sammendrag af forfatteren Franz Kafkas novelle, 'En Landsbylæge', som indeholder en række ulogiske hændelser. En anden gruppe læste en udgave af teksten, som var omskrevet på en sådan måde, at den virkede logisk. Derefter skulle begge grupper udføre en test, som den tidligere nævnte. Det viste sig, at den forvirrede første gruppe klarede sig bedre end den sidste gruppe, ifølge forskerne.
   »De, som havde læst den ulogiske version af teksten, identificerede flere mønstre, og det var tydeligt, at de var mere motiverede til at finde struktur i bogstaverne,« siger Proulx. Det afgørende for at personerne klarede sig godt i testen, var at de ikke havde været forberedt på absurditeterne i den novelle, de læste, men snarere blev overrumplet over mødet med en verden, hvor meget lidt svarer til virkelighedens orden. »Folk føler sig dårligt tilpas, når deres forventninger bliver krænket, og det skaber et ubevidst behov for at finde logik i omgivelserne,« siger Proulx i pressemeddelelsen. »Hvis du er forberedt på noget sært eller udover det sædvanlige, vil du ikke opleve den samme følelse af fremmedgørelse,« siger han.