Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Den jødiske arv  -  Moreshah

Sam Besekow har beskrevet, hvor forskelligt den jødiske arv kunne opfattes: "Kun hvis arvtageren selv lægger eget hjerte og egen sjæl i liv og gerning, i studium og praksis, vil Torahen fremstå som noget rent og klart, skinnende og utvetydigt, lægge ny sang på den gamle."
   Han beskriver i sine erindringer hvordan faderen havde talent for assimilation: "Sand assimilation kræver aktiv jødiskhed, der åbner sig ud imod en ikke-jødisk verden. Døde dogmatikere er der nok af på jorden, levende troende såre få. Far var et helt menneske med sine fordele og fejl. Han var simpelthen kunstner - i livet -  i sin lille skrædderbutik."  (Besekow,  s. 105)