Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Dørvogterens opgave

Hvad siger den hebraiske bibel selv om dørvogterens opgave?

"dommere (Shoftim) og opsynsmænd (shotrim) [skal være] for dig i alle dine porte...og de skal dømme folket retfærdigt. Du må ikke bøje ret, du må ikke kende til persons anseelse, og du må ikke tage imod bestikkelse, for bestikkelse gør vise blinde og forvrænger retfærdiges ord".(5.Mose Bog Kap 16,18)

I dette afsnit af Torahen  er folket indenfor portene. Det er i byporten at man går hen for at få afgjort uenigheder hos dommerne og opsynsmændene. I Kafkas historie kommer manden udefra og vil ind; men han føler sig som en fremmed og en, der ikke hører til
Kafka siger ikke andet om dørvogteren, end at han tager imod bestikkelse. Men er det for at Manden fra Landet ikke skal miste troen på, at det kan lade sig gøre at komme ind ? Nej, dørvogteren siger at "Jeg tager kun imod det, for at du ikke skal tro at have ladet nogen mulighed uforsøgt."