Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Sandhed eller befaling  ?
 

   Er det samfundsskabte befalinger eller en personligt erhvervet sandhed, der ligger til grund for retfærdighed? Spørgsmålet er trukket for skarpt op: Der kan ikke tænkes på et enten-eller uden forestillingen om den enkeltes personlige ansvar, og at det ikke er muligt, at begrunde retfærdigheden med øvrighedens påbud. Joachim Israel viser i en bog om Martin Buber denne  som fortaler for en kollektiv oplevelse af ret og retfærdighed gennem to forskellige bestræbelser: 

    "Den ene er restaurerende, rettet mod genoprettelsen  af en fortidig idealtilstand, en tabt guldalder, en splittet paradisisk harmoni ... den anden er en utopisk indstilling, en stræben hen mod en radikal ny fremtid, en tilstand som aldrig før har eksisteret ." Joachim Israel s.63

    Joachim Israel fremhæver, at ordet   tikkun  udtrykker disse to tendenser, som er dybt forbundne med hinanden. Og for ham er der ikke tvivl: det handler i sidste ende om politiske ideer.  Af den dobbelte bevidsthed om genoprettelsen og  utopien udkrystalliseres ifølge Joachim Israel  den messianske ide.