Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund


Bruno Schulz

   Karsten Sand Iversen: Schulz er ofte blevet sammenlignet med Kafka og har uden tvivl stået i skyggen af ham. Han hjalp Józefina [Szelinska] med at overføre processen til polsk, står anført som dens oversætter og skrev et efterskrift hvori han ligesom Max Brod fortolker romanen religiøst. Kafka "ser virkelighedens realistiske overflade usædvanligt skarpt," siger Schulz, men det er en "slap overhud uden rødder" som han lægger over sin transcendente verden. Kafka foregøgler en stor præcision for desto grundigere at kompromittere den.
   Hvis Schulz hermed vil angive sit slægtskab med Kafka, må det siges at hans egen kompromitterende transcendens er af en ganske anden art. Således er Kafkas parabler uden sidestykke hos Schulz. Kafka med det tørre , præcise sprogs hyperrealisme ville næppe heller have genkendt sig i Schulz' ekstatiske mytologiseringer af virkeligheden, hans radikale tidsopløsning eller flydende overgange mellem det menneskelige og det animalske og det vegetabilske. Kafkas bille i Forvandlingen synes at have undergået en irreversibel forvandling, mens Schulz' faderskikkelse om formiddagen kan være flue, om eftermiddagen sidde bøjet over forretningens regnskabsbøger. (Karsten Sand Iversen: Efterord. Materiens gæring  i: Bruno Schulz:
Sanatoriet under timeglasset  s. 314-315)