Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Udøvede Kafka selvcensur ?

Diskussionen om selvcensur i Danmark år 2010 drejer sig om, hvorvidt danske forfattere og billedkunstnere af frygt for repressalier censurerer sig selv og fjerner ting fra deres værker, der kan irritere fundamentalister.

Det kan være naturligt, at spørge, om Kafka udøvede selvcensur?  Der var ikke i hans samtid nogen fasttømret tradition for ytringsfrihed i det Østrig-ungarske Rige og senere i Tjekkoslovakiet. Men vigtigere var det, at frygten blandt jøderne for repressalier p. gr. a. stærke antisemitiske strømninger i samfundet, tvang dem til at udtrykke sig forsigtigt i offentligheden. En anden tungtvejende grund til forsigtighed var presset fra egne rækker.
Det kunne være en forklaring på, at Kafka ikke direkte skriver om jøder i sine litterære værker.
(...)

 


  • Tilføj link