Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Skitse til nye betragtninger om Kafkas fortællemåde

Hvem prøver at gribe styringen i samtalen?

Forklarer ?   Tilbyde ordnet beskrivelse!  Udvælger , redigerer ?

Skaber klarhed / opstiller kriterier for, hvad der er væsentligt

Forvrænger ?  Sætte fokus på detaljer på bekostning af helheden!

Opstiller standarder og idealer ?  Tydeliggør  normer og spilleregler

Tilføjer positiv/ negativ ladning ?  Påvirker med indforståede ordvalg + værdiladede ord

Danner eksempel for andreOpfordrer  til efterfølgelse og tilslutning