Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Tab af retfærdighed

Manden i Kafkas fortælling havde ikke fastholdt sit krav om retfærdighed.
Hvorfor ? var han uvidende om Loven? Eller blev han ført bag lyset af dørvogteren?

Både dommerne og opsynsmændene skal være retfærdige. Det var instruktionen, men var de personligt instruerede ?
Havde de mistet interessen  for deres opgave?

Hvad er retfærdighed? begrebet kan peger i flere retninger, det er slet ikke entydigt. Det karakteriserer Kafkas situation. Retfærdighed kan i en sammenhæng betyde guddommelig orden - i en anden social retfærdighed - i en tredje er det nøglebegrebet for revolution - i en fjerde sammenhæng kan det handle om demokrati.

I Kafkas samtid var alle betydninger på banen. Det var massernes tidsalder .