Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

    Indledning:  Tekst og liv                                                                              

Franz Kafkas lille fortælling "Foran Loven" er en midrash og en allegori om en dørvogter og en mand, der kommer ind fra landet, og beder om adgang til Loven. Vi får mest at vide om dørvogterens udseende, mens manden fra landet forbliver mærkeligt ansigtsløs.   
   Hvem er "
Manden fra Landet"?  Er han en rigtig levende person med en krop og et temperament? Er han et luftmenneske ?  Et symbol på den tabte oprindelse?   Er han den ulærde,  som kun har sin egen begrænsede erfaring at støtte sig til?  Er han den traditionsbundne, der møder den moderne verden? Er han i besiddelse af en naturlig fornemmelse for retfærdighed, der ikke matcher med de nye magtforhold?  Er han bundet til Kafkas egen tid, eller er han en tidløs type? Eller er han et produkt af Kafkas fantasi uden bund i virkeligheden? Intet spørgsmål her kan besvares entydigt; alligevel er fortællingen udfordrende og har provokeret mig til et studium.
  
    Endnu læser jeg  "
Foran Loven" som en selvstændig fortælling - senere læser jeg den i den kontekst, som Kafka gav den i romanen Processen. Tolkningen af den har gennem tiderne været præget af en kamp mellem eksistentialister og absurdister, mellem kristne og jøder. Jeg har valgt at undgå de førstnævnte retningers tvekampe; men jeg ønsker at læse Kafka ud fra en jødisk synsvinkel.
   Der er ikke utvetydige beviser i teksten for, at Manden fra Landet  skulle være det ene eller det andet , jøde eller kristen. Men der er sikre beviser på, at Franz Kafka voksede op i en jødisk kultur, der var præget af opløsning og tvivl. Tvivlen havde mange årsager. Den omgivende ikke-jødiske kultur var også inde i en krise. Autoritære strømninger brødes med demokratiske. Nationalistiske bevægelser i uhellig alliance med antisemitiske skød op i hele Europa. Patriarkalske traditioner støttede sig til ældgamle forestillinger om maskulinitet, mens familiefædre blev berøvet deres værdighed ved tab af arbejde og ejendom.
  
Tør Manden fra Landet tage kampen op med de europæiske fordomme om mandens pligt til at erobre territorium, ære og kvinder ? Tør han gå ind i dueller og erhverve sig mensur-ar? Vil han overhovedet få adgang til de steder, hvor den slags ære kan erhverves - og hvorfor skulle han dog? - Theodor Herzl gjorde det, Edvard Brandes fik en fængselsdom for at gå i duel på revolver og  Walter Rathenau blev stolt fotograferet i sit militære dress!

    
Manden fra Landet - kom han fra en østeuropæisk by - måske fra Brody, Byale eller Vilna - eller fra en af de utallige små landsbyer
i egnene omkring disse byer?  Var han flygtet ud af det russiske bosættelsesområde for at undgå progromerne?  Kafka fortæller om  faderen Hermanns evindelige fremhævelser af sine afsavn i barndommen i Østeuropa.
   Hadet mod jøderne var i vækst, og jøder var selv splittet om hvordan man skulle forholde sig til fremtidens problemer. Splittet for og imod zionismen, splittet i spørgsmålet om socialismen og revolutionen, splittet om hvilke dele af den religiøse arv, man skulle bevare.