Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Tikkun Olam

Tikkun Olam (תיקון עולם)  er et hebraisk begreb der kan oversættes med  "at hele eller reparere verden".

Det er et vigtigt begreb i jødedommen og er ofte anvendt for at give en forklaring på begreber om social retfærdighed. I nogle forklaringer siges det, at jo flere mitzvot (religiøse pligter) man udfører, jo nærmere vil verden nærme sig fuldstændiggørelse. Nogle jøder er overbevist om at handlinger der skal frembringe tikkun olam enten vil udløse eller fuldbyrde profetiet om messias komme eller den messianske tidsalder ("den kommende verden").

 
Vi ved, at der ikke kommer messianske tider, hvis vi blot sidder bag lukkede døre med hænderne i skødet. Vi kan alle yde et bidrag til at gøre vores verden en smule bedre og dermed gøre noget for tikkun olam, en verden, der er en lille smule bedre. Om ikke andet kan vi signalere vores længsel efter den verden, hvor gammelt fjendskab bliver afløst af fællesskab, hvor den ene nation ikke mere skal løfte sværd imod den anden, og hvor alle skal kunne nyde frihedens glæder og ansvar ved symbolsk at åbne vores døre ud mod verden.     
[Bent Melchior i:  Jødisk Orientering nr 4, april 2009 ]
 
Troen på tikkun olam er også et centralt begreb for Zohar, den vigtigste bog indenfor Kabbalah (jødisk mystik)   (citat fra Wikipedia)