Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Zionisme

Kafka var knyttet til en kreds af venner, Max Brod, Felix Weltsch, Hugo Bergman, der 1908 blev inspireret af Martin Bubers tre taler om jødedom i Prag (Carsten Schmidt 2010, s. 107) Det var en gruppe, der ydede bidrag til det zionistiske tidsskrift Selbstwehr. Navnet Selbstwehr var etymologisk nært til ordet auto-emancipation, dvs. selv-frigørelse - altså bestræbelserne på blandt unge jøder at befri sig fra den gamle ghetto-mentalitet.

Dora Diamant hævdede i et interview med Felix Weltsch, at Kafka var stærkt engageret i den zionistiske bevægelse: "Es gibt kein Wort, um die Intensität dieses Interesses auszudrücken. Mit Zittern hörte er zu. Es war ein Miterleben seltenster Art" (citeret fra Carsten Schmidt, 2010, s. 282)

 

foto: Felix Weltsch