Udfordringen - et kollektivt værk under udvikling, august 2012

Elias Lund & Daniel Olivares:  klitlandskab
 
Raoul Michau: Le Combat des Pommes de terres (1948)