Jødisk historie i Østrig - Ungarn

 

Der er to gode bøger på dansk der afspejler den historiske
udvikling for jøderne i det habsburgske dobbeltmonarki:   

Amos Elon: Herzl  (Samlerens Forlag 1978).
Den skildrer Theodor Herzl's liv med Wien og Budapest som omdrejningspunkter.

Ernst Pawel: Franz Kafka. Fornuftens mareridt. En biografi  (Spektrum 1992).
I Pawel's  bog om Kafka fortælles om dennes kritik af forældrenes og specielt faderens afstand til den gamle yiddishe kultur. Sproget Yiddish blev afskyet af faderen, som identificerede sig med den tysktalende del af Prags befolkning.

Weltsch's familie har givetvis været i klemme i denne konflikt mellem modernisme og tradition, som et et gennemgående tema i Pawel's bog.

En mere generel synsvinkel findes hos:

Uffe Østergård: Europas Ansigter. Nationale stater og politiske kulturer i en ny, gammel verden. (Rosinante Paperbacks 1998)