tidligere Skandinavisk Kontrol
med kontorer i København og Århus. 
Dengang med speciale i kontrol af kornlaster i international handel.

Efter telefonisk oplysning  skulle der udsendes et jubilæumsskrift i 1995  ( 75 år).
Ved søgning på Erhvervsarkivets database har jeg ikke fundet noget materiale.


I en periode af 1950'erne og 60'erne var Weltsch chef sammen med Holtz.

Med sin særlige viden om skibsfart og fragt blev Fritz rettens rådgiver i Boss-skandalen(?).

Weltsch's efterfølgere hed   Jerlang og  Mogens Kølle.

 


SGS Inspection a/s
The SGS Group of companies is the world leader in inspection, testing and verification.
It operates in more than 140 countries through its network of subsidiaries and laboratories.
Founded in 1878, SGS initially specialised in controlling grain shipments.
Today, the SGS Group is unique thanks to its worldwide geographical coverage and the broad range of its services.


SGS Danmark,
A L Drewsens Vej 2
2100 København Ø
36 93 33 00
www.sgs.com

DK_Copenhagen@sgs.com

e-mail sendt med forespørgsel om Jubilæumsskrift 3. jan 2003

Til direktionen for SGS Danmark. Jeg henvender mig til Dem i håb om at kunne få lidt hjælp til en personhistorisk undersøgelse. For en række år siden var jeg i kontakt med en af Deres medarbejdere for at skaffe mig informationer om firmaets historie, fra den gang det bar navnet Skandinavisk Kontrol. Jeg fik at vide, at der blev planlagt et jubilæumsskrift. Er det offentligt tilgængeligt? Min interesse drejer sig især om at få nogle brikker til mit puslespil om Fritz Weltsch og hans historie. Han var leder sammen hr. Holz i  en årrække. Jeg var nabo og nær ven med ham. Findes der eventuelt nogle fotos ?Med ønske om et godt Nyt År  venlig hilsen  OT

Hr. Ole Tetens Lund,

Idet jeg henviser til Deres e-mail, kan jeg oplyse, at det omtalte jubilæumsskrift ganske rigtigt var planlagt, men blev, af forskellige årsager, aldrig udfærdiget.

Med hensyn til de nævnte personer, Fritz Weltsch og Holz, kan vi ikke se at disse navne figurerer in vore notater meget lang tid tilbage. Mogens Kølle fratrådte som direktør i 1992. Før ham var hr. Jerlang direktør. Med disse to herrer har vi mindst dækket 50- 60 år af SGS Danmarks A/S/Skandinavisk Kontrol´s ledelse.

Jeg beklager, at vi ikke kan komme det nærmere.

Med venlig hilsen

Hans Meyer