De tre primærfarver:
gul - rød - blå

sekundærfarverne:
orange - violet - grøn er blandinger af primærfarverne to og tomellemliggende farver er også sekundærfarver :
gulgrøn, gulorange, orangerød, rødviolet, blåviolet, blågrøn/turkis,

 

farvecirklen indeholder ingen farver, der er blandet af mere end to primærfarver (tertiærfarver) . Der er heller ingen farver, der er tonede med hvidt , gråt eller sort.

  • Farvekursus
    indeholder en generel beskrivelse af farvernes forskellige kontrasttyper, af forholdet mellem signalfarver og feltfarver - og en beskrivelse af "Det europæiske Palet", valørpaletten, Delacroix' palet, orientalsk palet og poppens palet  >> Gå til farvekursus


        Begreber præsenteret med eksempler:

Farverne anvendt som feltfarve og signalfarve
Farverne optræder  med forskellige funktioner: som  signalfarver og  som  feltfarver

Signalfarverne  

i billedet er solisterne i orkesteret, der tiltrækker sig stor opmærksomhed.

Hvilke farver benyttes som signalfarver?  Ofte de klare og lysende farver:    Primærfarver


    Sekundærfarver

Hvordan er kontrastforholdet mellem signalerne i billedet og de omgivende feltfarver?


Feltfarverne i billedet kan også kaldes billedets baggrund eller orkesterets grupper.
Hvilke farver benyttes som feltfarver? Lav en optælling af dem og sæt dem ind i skemaet.

kolde

varme

lyse

mørke
svage / magre stærke / mættede

Ida Karita Jensen: Parafrase over Kviums selvportræt 2004 (klik på miniature)

Anne Sofie Lind Zeuthen: Night 2004 (klik på miniature)
lokalfarven  - er den farve, genstanden har i neutralt lys
højlysfarven - er genstandens farve, der hvor lyset rammer vinkelret ind.
skyggefarven - er genstandens farve i skyggen

                                   -
blandet med umbra eller sort.

                                   - under tiden tilført reflekslys.

 
Masaccio (1401 – 1428) italiensk kunstner, Firenze
La Distribuzione dei beni. Skt. Peters mirakel

Paletsyn

      Palet betyder i denne sammenhæng en samling af farver, der opfattes samlet.
      Det kan være farverne i et maleri, men det kan også være en gades palet med
      alle farverne på husene, skiltene, hundene, bilerne og folks tøj og kvindernes læbestift.

      Gadens palet er forskellig fra morgen til aften, og om natten er den fuldstændig skiftet ud.

      Maleriets palet kan groft inddeles i følgende typer:

    - jordfarver  = tertiærfarver - de kan bruges til valørmaleri eller selvstændigt, dvs. uafhængigt
      af illusionistiske formål

    - europæisk palet  -  en kombination af jordfarver og klare primær- og sekundærfarver.
    - orientalsk palet   -  de vesteuropæiske farver undergået et tvist: den røde er tomatrød, den gule safrangul osv.
    - poppens palet     -  ofte stærke farver der bruges uden hensyn til lys/skygge, som pågående signalfarver

Eksempler

    - Masaccio (ovenfor)

    - Grosz, George [1893-1959]

    - Svend Wiig Hansen

 

 

  • Farvekursus 
    indeholder en generel beskrivelse af farvernes forskellige kontrasttyper, af forholdet mellem signalfarver og feltfarver - og en beskrivelse af "Det europæiske Palet", valørpaletten, Delacroix' palet, orientalsk palet og poppens palet   >> Gå til farvekursus

Elias Ole Tetens Lund

Besøgstæller