Kære Fyrtårns venner.
Jeg har hørt fra Elias Lund og Jens Christian Lund at der bliver arbejdet med at etablere en forening vedr. Nr Lyngvig fyr.
Hvis der skal laves en forening til genindførelse af det oprindelige lys vil jeg meget gerne være medlem og deltage aktivt i arbejdet.
Jeg tror at der er mange personer udenfor nærområdet (fjorden), i hele landet som er interesseret i sagen, og ikke alene for Nr. Lyngvig Fyr men også for de øvrige fyr som er blevet ramt af miljøhensynet.
Personligt er jeg som min onkel Elias Lund kommet i Hytten ved siden af fyret siden min fødsel.

Jeg mener at sagen skal behandles fra flere sider samtidigt.
  • Etablering af en forening.
  • Udarbejdelse af forskellige forslag til  et nyt leje.
  • Indsamling af midler
  • Plan for vedligeholdelse

Det er afgørende at der i foreningen bliver lavet en god organisationsform hvor der kan blive handlet aktivt.

Når vi kommer til forslag til et nyt leje mener jeg at det er et godt udgangspunkt at læse det forslag som Peter I Jensen har udarbejdet. Der er henvisning til det på Elias hjemmeside. Peter har med sin erfaring som ingeniør og specialist i områder der har med lejer i skibe at gøre, lavet en kort beskrivelse af forslag til et "billigt" men holdbart lejesystem. [ se forslag her ]

I øvrigt fik jeg en rigtig god ide af min ven Jakob Mallan som er maskiningeniør. Han foreslog at opgaven om udarbejdelse af et godt, billigt og holdbart leje for linsen blev stillet i ingeniørenes fagblad "Ingeniøren". I deres blad kan man komme med "interessante" opgaver. Og typisk vil en stribe personer sætte sig og udvikle forslag. Samtidig med at vi herigennem sandsynligvis vil kunne få gode ideer vil opmærksomheden spredes, forhåbentligt med bedre mulighed for fremskaffelse af midler til etablering af det kommende leje.

Jeg har talt med forskellige arkitekter og landskabsarkitekter og ved at der er stor interesse for projektet med fyret.
En mulig god vej at bringe projektet er omkring Akademirådets landskabsafdeling.

Igen jeg vil meget gerne bidrage med hvad jeg kan i en forening.

Med venlig hilsen
David Ploug
Slagelsegade 3, 1.tv
2100 København Ø
tel 5051 9169
davidploug@gmail.com
(Bygningsarkitekt)