FORENINGEN LYNGVIG FYRS VENNER
På den stiftende generalforsamling, der fandt sted på Hvide Sande Sømandshjem lørdag den 11. august blev det besluttet at oprette foreningen, der har til formål at bevare Lyngvig Fyr.

VEDTÆGT FOR STØTTEFORENINGEN LYNGVIG FYRS VENNER
blev vedtaget på den stiftende generalforsamling,
og følgende personer valgtes  til bestyrelsen:
      Erik Frahm, Thue Amstrup-Jørgensen, Verner Mørk,
      Iver Poulsen og Jens Chr. Lund.
Suppleanter: Elias Ole Tetens Lund, Else Bæk Olsen

Bestyrelsen konstituerede sig således:
      formand: Verner Mørk
      kasserer: Erik Frahm
      øvrige medlemmer:
      Thue Amstrup-Jørgensen,
      Iver Poulsen,
      Jens Chr. Lund


 
  Kontingentet fastsattes til kr. 100 
 
siden er redigeret af Elias O. T. Lund  otel@mail.dk