Lanternen

   Lanterneteknik: Et system af linser og prismer - tilsammen en fresnellinse - kondenserer lyset
fra lysaggregatet. Fire af disse linsesystemer er monteret på et gitter af messing. Det giver tilsammen fire konstante lysstråler.
Hele systemet roterer om en lodret akse. Den samlede lanterne flyder på et ringformet kar fyldt med kviksølv. Lanternens fod danner låg over dette kar. Denne indretning giver en næsten friktionsfri bevægelse af lanternen.
For at undgå afdampning skal der gydes petroleum hen over kviksølvet. Fyrets personale skulle
til stadighed hælde petroleum på .
Frem til indførelsen af eldrift var det vigtigt, at linser og prismer til stadighed skulle pudses for
at lysstyrken kunne opretholdes ud til den optimale afstand på havet.

 Billedet her viser opbygningen af den type lanterne, som sidder i toppen af Lyngvig fyr. 


 
kilde:  Kulturarvsstyrelsen: Temagennemgang af danske fyranlæg

   Lyngvig Fyrs lanterne kom  på Verdensudstillingen i St. Louis i USA 1904. Konstruktørerne af lanternen tilhørte et fransk firma: BARBIER, BÉNARD & TURENNE. Allerede på det tidspunkt havde lanternen fået sin karakteristik: ét blink hvert 5te sekund. 
   Der må have været en international organisation, der planlagde og bestemte karakteristikken for hvert enkelt fyr i farvandene rundt i verden.
   Først to år efter verdensudstillingen blev lanternen monteret på toppen af Lyngvig Fyr.

Tilsvarende fresnel-lanterner af samme og konkurrerende fabrikater findes flere steder i USA
og Frankrig. Lokale interesseorganisationer arbejder for bevarelsen af lanterner og fyrtårne.
Her er et udvalg:

 

PHARES & FANAUX
~~~~
BARBIER, BÉNARD & TURENNE
CONSTRUCTEURS
~~~~
82, RUE CURIAL, 83
PARIS

til højre:

udsnit af arkitekt Aage V. Petersens tværsnittegning af Lyngvig Fyr
og
fabrikationsskilt monteret på
akselen i Lyngvig Fyr

siden er redigeret af
Elias Ole Tetens Lund
otel@mail.dk