Stenskulptur september  - oktober 2018, Grønningen ved Egense Forsamlingshus

serie 1: SAM_3342 - 3348

 

  

  

  

Serie 2: SAM_3350 - 3352. 3354