Program for DISF 2010 - 2011               


Mødeaftener  kl. 19:00
Sanderum Sognegård,
Sanderumvej 129, 5250 Odense SV
trafikforbindelse med Bus nr. 41 fra Odense Banegård
stoppestedet på Dragebakken ligger ca. 600 meter fra Sognegården


Danseaftener er flyttet til Langeskov - klik her for at se tider og adresse
      

 


2010:

onsdag d. 22. september:

       Hans Goldstein: Fortæller om sit liv -   og hvad det betyder at leve i Europa
        og være optaget af alt hvad der sker i Israel og Mellemøsten.

Interview med Hans Goldstein

onsdag d. 13. oktober:

       Peter Andreas Bredsdorff: Geneve-Initiativet og de aktuelle fredsforhandlinger
         P. A. Bredsdorff er medlem af bestyrelsen for New Outlook

 

særligt arrangement:

bemærk den ændrede dato: tirsdag d. 2. november kl 19:
sted: Skt. Knuds Gymnasium, Læssøegade 154, 5230 Odense M

         Herbert Pundik, seniorkorrespondent ved Politiken

         taler om situationen i Israel og Mellemøsten
         Tale til Pundik som udnævnes til æresmedlem af DISF

 

onsdag d. 17. november:

      Elias Ole Tetens Lund: Kafka:  Oprøreren og Guds skjulte Ansigt
        Franz Kafka voksede op i en jødisk kultur, der var under hårdt pres fra   
        omverdenen.  I Romanen Processen har Kafka skjult en lang række
        jødiske symboler, og hans sorte humor og fortvivlelse kæmper mod
        hinanden.

 

onsdag d. 8. december:
  
   Chanukkah-fest
      Dansk Israelsk Selskab for Fyn arrangerer den traditionsrige fest.

     Lysene tændes i den ottearmede chanukkiah-stage.  Medbring din
       egen stage og tilhørende lys, og vi vil i fællesskab lade lysene tændes.
       Vi synger sange  og lytter til fortællinger for børn og voksne.
      Der serveres kartoffelpandekager - latkes, kager, kaffe/te. 
      Aftenen sluttes af med israelske danse.

        opskrift  på latkes
 


 

Program for vinter - forår 2011:

onsdag d. 19. januar :
     
Anna Rebecca Kledal: Jødisk islam-forskning i tiden 1900-1950.
     
Anna Rebecca Kledal er historiker.

 

mandag d. 14. februar:
 
    Generalforsamling
        Nærmere besked udsendes  i  slutningen af januar

 

onsdag d. 16. marts:
      
Esther Sørensen: Oplevelser som volontør i Israel

 

onsdag d. 13. april:
      
Sederfest

          Dansk Israelsk Selskab for Fyn arrangerer Seder-festen, den første aften
          i den jødiske påske, med tænding af lysene og beretningen om udvandringen
          fra Ægypten. Vi spiser det usyrede brød matza med charoset.

          Aftenen afsluttes med israelsk folkedans.

 

 

onsdag d. 11. maj:

       Programændring:
afbud fra Marcus Rubin
, Politikens korrespondent i Washington
          
Henrik Pundik, Dansk Zionist Forbund,
        indleder samtaler om Israel i anledning af
        Israels uafhængighedsdag.

 

        

2010 danseaftener

mandag d. 30. august

mandag d. 4. oktober

mandag d. 1. november

mandag d. 29. november

 

2011 danseaftener kl. 19:30
sted:  Langeskov Skole afd. Pilen, lok. 5
Lavindsgårdsvej 7, 5550 Langeskov

mandag d. 1o. januar

mandag d. 7. februar

mandag d. 7. marts

mandag d. 4. april

mandag d. 2. maj
 

Følgende datoer er festaftener med dans
—se i programmet under

onsdag d. 8. december  kl 19.00 - 22
onsdag d. 13. april kl 19.00 - 22