modeltegning: 

opfattelse af bevægelsen


Hvis du er i tvivl om, hvordan en figur skal opfattes, så tag udgangspunkt i bevægelsen.

Bevægelsen kan opfattes som de linjer, der forløber gennem hele figuren fra fødderne,  gennem benene,  kroppen 
og ud i armene, halsen og hovedet.

Bevægelsen kan også opfattes som de
linjer, der kommer til syne i konturen.

Instruktion af eleven: du skal nu tegne modellen på samme stykke papir i tre forskellige stillinger. Hver stilling tegner du med et nyt farvekridt. Fokuser på konturen.

Instruktion af modellen: Du skal planlægge tre på hinanden følgende stillinger. Lad din højre fod forblive det samme sted på gulvet. Du kan eventuelt forberede serien af stillinger i forvejen. Få læreren til at tegne din fodstilling på gulvet med et tavlekridt.

Læreren må ud fra sit kendskab til elevernes kunnen vurdere hvor lang tid hver stilling skal have ( ½ - 1 - 2 minutter)

Louise Johansen
3a SG 2004-05