Mia:  Tørpenselmaleri

modeltegning: 

pauser til at se på tegninger

 

det er vigtigt at arbejde i sekvenser med mange tegninger efter hinanden

men det er også vigtigt, at tage korte pauser, hvor man slapper af , snakker og kigger på de andres tegninger.

Du lærer ved at se, at modellen kan opfattes
på flere måder.