Håndværk -

Fuglekasser   -   Affaldssortering   -    Stolpespyd

 

Fuglekasse  
alle billeder kan forstørres

12 cm brædder

skæres med rundsav i 30 0 vinkel på begge sider

Brædder skæres ud i 30 cm længde
Flyvehul bores til skovspurv og musvit 32 mm
Flyvehullets underkant ca. 22 cm over bunden.

Læg brædderne med ydersiden op side om side.
Træk linjer på skrå som vist på billedet
 

Lav forboring med forsænkningsbor på skrå
ca. 1½ cm. fra kant
Sæt skruer på skrå i hvert andet hul i alle brædder
som vist på billed: skru halvt ned, så de lige titter frem.
Sæt brædderne sammen og skru til.
Fuglekassen samles
Klar til at monteres med bund
Toppen skæres med let skråning
Låg monteres.
Her er valgt skiferplade.
Den kan skrues fast. det er let at bore huller til skruer
med alm. hhs-bor.


Affaldssortering

Gitter fra affaldssæk-stativ klemmes
lidt sammen, så det passer til 20-liter-spande
Gitteret fastgøres til skrånende støtteben
Spande fastgøres i passende højder v. hj.a.
håndtagets kroge.
     


Stolpespyd

Når jeg skal banke en stolpesko ned,
bruger jeg en stump af en stolpe. Men
først spænder jeg et stykke bindejern omkring for at undgå, at stumpen splittes ad. så kan den bruges flere gange. Pas på, at stolpen ikke er for tyk. Den kan være svær at fjerne igen.
Der er svagheder ved denne type stolpesko: de lodrette "vinger" krøller og det betyder to ting: at "kassen" får en forkert retning vertikalt og - og det er værre - at kassen drejer og står i forkert retning, En metode til at fastholde stolpens retning: et sømbeslag, nogle skruer
og en vandret stolpe. Derefter kan du banke stolpeskoen det sidste stykke
vej ned og sikre den rigtige drejning i forhold til andre stolper i konstruktionen.
Erfaring: Stolpespyd er for upræcise.
En anden gang vil jeg bore huller og støbe betonpiller
med indstøbte stolpesko.
Forarbejdet: alt kan nivelleres  og stolpernes drejning
i forhold til hinanden kan styres langt mere præcist.