Kafka: Foran Loven -  af Elias Ole Tetens Lund

Jackson Pollock - vogterne og offerdyret

Jackson Pollock malede 1943 Guardians of the Secret. (San Francisco MOMA)
Midtfeltet er som et bord set lige fra oven samtidig med at vi ser siden af bordet forfra, som en lidt mindre belyst nedhængende dug. Det kunne være et alter. Oven på bordet ses en række tegn. Det kunne minde om sandmaleriet, som Pollock skulle have lært hos indianske stammer. Men han hænger ikke i nogen tradition, han er - eller han gør sig - rodløs i sin tegngivning. Måske tilslører han nogle tegn og symboler i sit billede - men i så fald - hvilke motiver skulle have til denne tilsløring? Han gør dem til sit hemmelige vidnesbyrd.
   For neden ligger en hund udstrakt foran alterbordet. På fløjene står vogterne som høje formummede skikkelser.  Oven over midterfeltet ses en række stumper af figurer uden tydelig klarhed i form eller tegn.
Et ballonformet ansigt kommer til syne i venstre side, og nær midten ses en figur, der godt kan tolkes som en bille. Det samlede billedfelt er holdt i hvidt og blåt og med røde og sorte jordfarver og lidt gult som kontrastfarver.

Billedtitlen: Vogterne af det Hemmelige leder os på et spor med en forståelse af indholdet, men hvad er det egentlig der foregår i billedet? Er det en handling, som gør det berettiget at tale om et alter? Kunne det forstås som et bord, hvor der har foregået en fælles spisning? Hvor er bordfællerne blevet af? Hvad foretager de to vogtere sig stående for hver sin bordende? Hvad er hundens rolle? Er den et offerdyr ? Hvad betyder tegnene, der er spredt ud over bordet?
    Der er unægtelig stor afstand i kultur og livsførelse hos Pollock og Kafka. Alligevel har det været fristende for mig at bringe de to sammen i en dialog om vogteren og den der vil ind til loven eller ind til lyset. Kafkas fortælleteknik er ofte stærkt realistisk, men han forstår også at kryptere sin meddelelse. Pollock krypterer med sine dryp. Endnu er der figurer i hans billede. Han er dog på vej med drip-painting, der gjorde hans billeder fri af den ydre verdens motiver og objekter.

   Vogterne af det Hemmelige rummer stærke forbindelser til Kafka: Vogterne og Hunden.  Processen slutter med at Josef K. bliver henrettet. "Med bristende øjne nåede K. at se, hvordan herrerne, tæt foran hans ansigt, lænet til hinanden kind mod kind, iagttog afgørelsen. "Som en hund!" sagde han, det var, som om skammen skulle overleve ham." (da. oversættelse s. 243) Foran alterbordet finder vi ikke det fejlfri offerdyr - vædderen - som i beretningen om Abrahams offerhandling blev sat ind i stedet for Isak. Offerdyret er hunden, det tjenestivrige dyr, der kryber for mennesket, og trofast knytter sig til mennesket uden hensyn til hvordan det bliver behandlet.
    Vogteren i Kafkas "Foran Porten" har i Pollocks billede sine fætre i the Guardians of the Secret.