Undervisning om Holocaust og jødisk historie
           
v. Elias Ole Tetens Lund

 

               I min studietid læste jeg  Hæstrup: Til Landets Bedste og Leni Yahil: Et Demokrati på Prøve.
                Det semester blev et af de bedste  - med Henning Poulsen som lærer. (1968)
                Tyskland under naziregimet - hos Jörgen Weibull.

 

Cand. mag.  i historie og billedkunst. Ansat på på Svendborg Gymnasium 1979 - 2008

 

HF klasse i historie 1986: læsning af dansk-jødisk historie før 1940.
            Litteraturen vanskelig for Hf-eleverne. Den omfatter bl. a. Forordningen af 29. marts 1814,

            der gav jøderne indfødsret.
 

1985 ff Læste jeg med flere klasser "Hitlerfascismens vej til magten",
           af Inger Bertelsen og Karl Jacobsen (1985) en glimrende kildesamling for gymnasiet og HF.   
           Indhold: Nationalsocialismen - en mening blandt mange 1918-1923. NSDAP - modgang og intern
           strid 1925-ca. 1930. Nationalsocialisternes aktiviteter og resultater frem til 1932. Det politiske
           systems sammenbrud og NSDAP's magtovertagelse. Venstrefløjspartiernes holdning til NSDAP.

 

November 1988.  Knud Helles og jeg tager gymnasieklasse på ekskursion til grænselandet.
            Møde med lektor Knud Rasmussen, Duborgskolen. Foredrag om byen. Elevindkvartering.

            Besøg i Frederiksstad (Friedrichstadt) på Krystalnatten. Fokus på Frederiksstad som
            fri by for mange trossamfund under enevælden.


Vinteren 1991:  
Gæsteundervisning i Maribo: billedkunst og historie – Holocaust og Vietnam-krigen
            med vægt på billedaflæsning som kildemateriale.   

 

April 1993: Studierejse med 2.g-klasse til Israel. Forudgående læsning af nyhedsartikler (forud

            for osloforhandlingerne). Møde med Steffen Jensen. Byvandring i Jerusalem med Kirsten
            Stoffregen.
Besøg i Yad Vashem med israelsk gymnasielærer.

 

Januar-februar 1995:  50 året for de russiske troppers ankomst til Auschwitz.   
            Jeg skriver i min dagbog om moderne jødiske filosoffers
            bearbejdning af holocaust (dagbog IV s. 532 ff) og om en

            undervisningstime (dagbog IV s. 538 – ff)


Marts 1995: jeg arrangerer et fællesarrangement på SG om nazistisk film: ”Der ewige Jude”–

           Stig Hornshøj-Møller holder foredrag og viser filmen (der er forbudt i Tyskland)

 

7. april 1995: Odense Kommunes udstilling om Anne Frank
            (anledningen var 50-året for Anne Franks død) – Jeppe (kollega) og jeg tog en klasse med til      
            udstillingen. Vi hørte på en gymnasieelev, der guidede klassen gennem udstillingen.

 

1996:   Gæsteundervisning i Jerusalem: Danmark oktober 1943 – med vurdering af  
            redningen af de danske jøder som en del af den danske reaktion på  
            besættelsesregimet. (Job-Swop med israelsk lærer)

 

Midt-1990erne: Udviklede jeg en foredragsrække om Tysklands historie og mindretallenes forhold.
            Dette i kombination med en netside med indlagte opgaver: 
           
Tysklands Historie

 

Ekskursion med historie og tysk (Lisbeth Bech) gymnnasieklasse til grænselandet.
            Besøg i  Ladelund udekommando / KZ-lejr. wikipedia

 

Flere studierejser med 2. g elever til Berlin med byvandringer og besøg i Jüdisches Museum.
             www.berlin-guide.dk/.../56-det-jodiske-museum

 

 Visning af TV-program om og med Simon Wiesental i flere klasser (gymnasium og HF)

 

1996: Plancheudstilling på historiegangen om Yitzhak Rabin.

 

1998: Studierejse med 2.g-klasse til Israel. Forstudier med indsamlet materiale.

           Besøg i Yad Vashem med guide.
 

2004: Udviklede et tekstkritisk spørgeapparat - et forsøg på mediebaseret historisk kildekritik.

          fag.svendborg-gym.dk/historie/.../5HHH/OVERSIGT.html

 

2005: Studierejse til Prag med HF-klasse. Historie og samfundsfag (Sten Klausen).
          Besøg i det tidligere ghettokvarter

          Besøg i Theresienstadt.
 

2000 ff: arbejdede jeg på en internetbaseret fortolkning af Kafka's Processen              

          www.kotel.dk/kafka  

          og en materialesamling om jøderne i Østeuropa til brug ved skolebesøg (efterskoler)

          kotel.dk/kafka/varia/pale

 

senest redigeret 12-03-2018