Julebasar i Egense Forsamlingshus

søndag d. 25. november kl. 11.00 - 15.00

arr.: Egense Husflidsforening


> Malerne hænger billeder op lørdag d. 24. november kl. 12 - 13


> De tre malerhold må selv fordele vægpladsen, væggen ind mod køkkenet og den modsatte væg.
> Det er gratis for malerne at udstille, men der må ikke stå pris på, men gerne visitkort.

> Malerne får tildelt al vægplads i den store sal.

> Der er tre malergrupper:  Mandagsmalerne, Tirsdagsmalerne og Akvarelmalerne.

Derfor kan de, der har en stand, ikke have stativ eller lignede, der støtter sig op af en væg.
Vi må heller ikke slå søm eller lign. i væggen.

> Der er specielle skinner med ophæng til malerne.


Der vil blive en cafe, og alle der har en stand, skal IKKE betale for kaffe, te og kage.
> Øvrige skal betale kr. 10,- for traktementet.
Er der nogen der har lyst til at bage en kage, så tages dette imod med stor TAK.

Bestyrelsen stiller borde mv op lørdag d. 24. november kl. 12.00,
og malere hænger deres billeder op fra kl. 12.00.
Alle andre kan komme kl. 13.00 og stille op til og med kl. 14.00 (14.30).


Om søndagen åbner basaren kl. 11.00. Der vil dog være nogen fra kl. 10.00.

Vi lukker kl. 15.00, hvor vi alle hjælper til med at rydde op, sætte borde på plads mv.

> Der henstilles at der ikke pakkes sammen før efter kl. 15.00.

Det plejer at være en hyggelig og dag , hvor vi også får profileret vores forening.

Materiale om foreningen er på en stand.

Bestyrelsen sørger for PR- materiale.