Fra mandagsmalernes udstilling i Egense forsamlingshus 22. november 2015

sammen med Egense Husflidsforening

Glud - Faber - Lund
Kjær - Mortensen -Faber
Lund - figurer ("Ham, vi tørrer alting af på")