Marie Braad Lund.  Keramik
    Hånd på leret.

Den første kontakt med leret skete under fysisk pres fra det moderlige ophav -