Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Loven og  den grænseløse stræben  /  Halacha og Aggada

Halacha beskæftiger sig med detaljen, med hvert af de religiøse bud for sig. ... Aggada er ifølge rabbinsk opfattelse udtryk for menneskets uophørlige, grænseløse stræben... Halacha og aggada er to polariteter, som står i gensidig forbindelse med hinanden. At hævde, at Jødedommens essens kun består af halacha, er lige så fejlagtigt som at hævde, at den kun består af aggada. Det er symbiosen mellem disse to lovkategorier, som tilsammen udgør jødedommens hjerte.

Halacha uden aggada er død (faderloven), mens aggada uden halacha er vild (den oprørske søn og kunstner). Mens halacha tænker i kvantitet og det målbare, tænker aggada i det umålbares kvalitet - altså i beskaffenheden hvordan......At reducere jødedommen til halacha
er altså en måde at pervertere  jødedommens essens og dræbe dens ånd. På samme måde er reduktionen af jødedommen til blot dybde og åndelighed lige så misforstået.

A. J. Heschel om forholdet mellem de to kategorier citeret fra Birte Kont s. 86 - 87