Elias Ole Tetens Lund:  Studentersamfundet 1882 - 1894

De oppositionelle akademikeres og studenters holdning til de politiske bevægelser i Danmark -
belyst gennem sider af Studentersamfundets virke, herunder dets sociale og kulturelle institutioner.
(Speciale i historie ved Aarhus Universitet - Februar 1976)


Bearbejdet version 2016- 2017:

De enkelte kapitler tilføjes nedenfor, efterhånden som de bliver redigeret
Noterne til de enkelte kapitler følger senere

___________________________________________________________

Radikalismens arnested.pdf 
Denne artikel er udarbejdet i vinteren 1999-2000  som bidrag til
Festskrift til Olaf Søndberg, Svendborg Gymnasium 2. april 2000
2017 benyttet som indflyttergave til beboere i Badstuegade 11

Richard Hofstadter og teorien om status-politik

socialismen.htm  om Høffdings og de radikales forhold til Socialdemokratiet 1884